Shop Mobile More Submit  Join Login
Mai Debut by Bin9x Mai Debut by Bin9x
^^
Add a Comment:
 
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Feb 5, 2012
Share kiểu hiệu ứng lưới Ps nầy cho mnh được khng bợn.
Reply
:iconbin9x:
Bin9x Featured By Owner Apr 14, 2012
Cái này cũg lu rùi k nhớ đ̉ đu. Hình như PTS có sẵn hay sao mà :)
Reply
:icondart-shadows:
Dart-Shadows Featured By Owner Jul 18, 2011
beautifull :)
Reply
:iconbin9x:
Bin9x Featured By Owner Jul 18, 2011
tks:)
Reply
:icondart-shadows:
Dart-Shadows Featured By Owner Jul 19, 2011
its ok
Reply
:iconamesde:
Amesde Featured By Owner Jul 16, 2011
love it!
Reply
:iconbin9x:
Bin9x Featured By Owner Jul 18, 2011
Tks ^^
Reply
:iconfredbe1981:
fredbe1981 Featured By Owner Jul 15, 2011
Hi Georgous !
Reply
:iconbin9x:
Bin9x Featured By Owner Jul 16, 2011
Tks :D
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 15, 2011
Image Size
2.0 MB
Resolution
1377×918
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,540 (3 today)
Favourites
47 (who?)
Comments
9
Downloads
634
×